Analiza ryzyka – czym jest i jak ją przeprowadzić?

zapobieganie kryzysom w firmie

Nie da się skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, jeśli nie oszacujemy dobrze trudności, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć. W tym celu właśnie opracowano metodę analizy ryzyka. Na czym polega przeprowadzenie analizy ryzyka? Jakie korzyści zapewnia zorganizowane zarządzanie ryzykiem?

Czym jest technika analizy ryzyka?

Proces analizy ryzyka jest działaniem polegającym na obniżeniu prawdopodobieństwu wystąpienia ryzyka lub jego całkowitemu wyeliminowaniu, a w razie jego pojawienia się, ograniczeniu jego negatywnych skutków. Proces zarządzania ryzykiem jest częścią planowania projektu. Jako procesy analizy ryzyka możemy wyróżnić identyfikację ryzyka, szacowanie i ocenę ryzyka oraz planowanie reakcji na ryzyko.

Do realizacji analizy ryzyka można przystąpić na dwa sposoby:

  • metoda ilościowa analizy ryzyka (poprzez przypisanie konkretnych parametrów szacuje się prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia danego ryzyka)
  • metoda jakościowa analizy ryzyka (w przeciwieństwie do poprzedniej metody, która bazuje na obiektywnych danych, w tej metodzie wykorzystuje się subiektywne czynniki, jak doświadczenie i indywidualna ocena)

Do czego używa się metody analizy ryzyka?

Analiza ryzyka wykorzystuje wiele różnych technik przeprowadzania, dlatego ma tak szerokie zastosowanie. Opracowanie analizy ryzyka może posłużyć m.in. w celu sporządzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz polityki bezpieczeństwa informacji. Analiza ryzyka służy także do zarządzania projektami i zarządzania przedsiębiorstwem. Dane uzyskane dzięki przeprowadzeniu analizy ryzyka potrzebne są do różnego rodzaju analiz biznesowych, koniecznych na przykład podczas ubiegania się o dofinansowania.

Jakie korzyści zapewnia przeprowadzenie oceny ryzyka i zorganizowanego zarządzania ryzykiem?

Chociaż metoda analizy ryzyka nie jest narzędziem pozbawionym wad, to jej wdrożenie zapewnia firmie wiele korzyści. Pierwszą, niezaprzeczalną zaletą szacowania ryzyka jest obniżenie generowanych przez przedsiębiorstwo kosztów. Dzięki wyeliminowaniu słabych punktów po wykonaniu analizy ryzyka firma jest w stanie zrobić spore oszczędności. Zastosowanie analizy ryzyka pozwala także zwiększyć efektywność dotychczasowych działań i uprościć procedury, uzyskując jednocześnie te same efekty. Przeprowadzenie skutecznej analizy ryzyka pozwala także na lepsze zarządzanie budżetem przedsiębiorstwa i przygotowanie się na nieprzewidziane sytuacje. Wykorzystanie metody szacowania ryzyka pozwoli nie tylko uniknąć niebezpieczeństw, ale także szybciej reagować w momencie pojawienia się korzystnych okazji biznesowych.