Co to jest rysunek techniczny i do czego służy?

Rysunek techniczny

Udana komunikacja to podstawa praktycznie w każdej branży, w szczególności gdy mowa o skomplikowanych zagadnieniach technicznych. Stąd potrzeba stworzenia jednoznacznego systemu znaków, zrozumiałych niezależnie od położenia geograficznego i nawet w przypadku braku wspólnego języka. Takim właśnie uniwersalnym „językiem inżynierów” jest rysunek techniczny.

Dlaczego rysunek techniczny jest znormalizowany?

Rysunek techniczny służy do przedstawienia w sposób graficzny wszystkich niezbędnych informacji o odwzorowywanym obiekcie. Są to takie dane jak oczywiście wymiary, kształt, ale także w zależności od typu rysunku może to być także rodzaj materiału lub sposób złożenia. Co ważne, zasady sporządzania rysunku technicznego są z góry ustalone i obowiązują na całym świecie. Wprawdzie każda branża może mieć nieco inny styl czy minimalnie różniące się między sobą zasady, ale główne założenia są niezmienne. Stąd określa się rysunek techniczny jako znormalizowany — ponieważ jest jednoznaczny i nie pozostawia pola do własnej interpretacji, a każdy inżynier odczyta go w ten sam sposób.

Gdzie wykorzystujemy rysunek techniczny?

Głównie stosuje się rysunek techniczny oczywiście przy projektowaniu i konstruowaniu wyrobów. Nie jest to jednak jego jedynie zastosowanie. Rysunek jest pomocny podczas ustalania kosztorysu z klientem, podczas kontroli jakości i praktycznie na każdym etapie produkcji. Jeśli wiążesz swoją przyszłość z działalnością produkcyjną, odbyte szkolenie z rysunku technicznego może się okazać nieodzowne.

Ile rodzajów rysunku możemy wyróżnić?

Istnieje wiele różnych typów rysunku technicznego, które możemy wyróżnić. Przeważnie rozróżniamy je pod kątem zastosowania i wśród najpopularniejszych możemy wymienić rysunek złożeniowy, zestawieniowy, wykonawczy i montażowy. W zależności od zapotrzebowania rysunek przedstawia obiekt całościowo, wraz z wszystkimi jego podzespołami lub skupiać się tylko na konkretnym detalu. Może posłużyć jako wskazówka przy zmontowaniu gotowego produktu lub jako instrukcja wykonania jego poszczególnych elementów. Niekiedy zachodzi potrzeba użycia wyspecjalizowanego rysunku operacyjnego, który zawiera szczegółowe dane wymagane do przeprowadzenia jednego zabiegu technologicznego

Innym kryterium podziału jest z kolei metoda odwzorowania. Oprócz najczęściej stosowanego rysunku rzutowego, który przedstawia przedmiot za pomocą rzutu, niekiedy sporządza się rysunek perspektywiczny, na którym obiekt przedstawia się jako ilustrację.