Czym jest LFMEA i kiedy je stosujemy?

metoda lfmea

Metoda FMEA to potężne narządzie, które pomaga zapobiegać powstawaniu problemów, jeszcze zanim się pojawią. Poprzez analizę przyczynowo-skutkową eliminuje wady już na etapie projektu. Z tego powodu analiza FMEA stała się bardzo popularna i doczekała wielu swoich odmian, adaptujących ją na potrzeby poszczególnych branż. Czym w takim razie jest LFMEA i kiedy je stosujemy?

Do czego służy LFMEA?

LFMEA (Logistic FMEA) to inaczej analiza przyczyn i skutków wad w procesach logistycznych. Opiera się na metodzie FMEA, dlatego podczas szkolenia z LFMEA w pierwszej kolejności nabędziemy wiedzę, jak przeprowadzić analizę przyczynowo-skutkową pojawiających się błędów i podjąć się ich wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka pojawienia się. LFMEA pozwoli na zastosowanie metody FMEA do zarządzania jakością wyrobów lub procesów łańcucha dostaw. Dzięki przeprowadzonej analizie możliwe jest ciągłe doskonalenie procesu i eliminacja błędów na podstawie wyciągniętych wniosków.

Głównym obiektem zainteresowania w metodzie LMFEA, oprócz analizy błędów i ich skutków jest projektowanie i implementowanie zabezpieczeń w procesach odbioru, pakowania, transportu, wysyłki, magazynowania itp.

Do analizy używa popularnych narzędzi analitycznych jak diagram Ishikawy, metodę 5Why, narzędzia SPC oraz tworzy się flowchart procesu logistycznego.

Dlaczego warto wdrożyć LFMEA w swojej firmie?

Wdrożenie metody LFMEA to skuteczna technika, by usprawnić procesy logistyczne w firmie. Możliwość zredukowania lub nawet całkowitego wyeliminowania błędów pozwala na obniżenie kosztów i poprawienie wydajności procesów logistycznych. Udoskonalenie zarządzania łańcuchem dostaw pozwala także budować pozytywny wizerunek w oczach kontrahentów. Klient może być pewien, że otrzyma swoje zamówienie w idealnym stanie i w ustalonym terminie. Dzięki ustalonym działaniom prewencyjnym LMFEA pozwala lepiej i efektywniej zarządzać ryzykiem w firmie. Znajomość metody FMEA daje wiedzę niezbędną do prawidłowego rozpoznania wady oraz określenia jej znaczenia i do tego, jak zdefiniować jej wykrywalność.

Co istotne, LFMEA to nie tylko narzędzie to identyfikacji zagrożenia. Pracownicy posługujący się tą metodą są w stanie także zaplanować działania naprawcze, mające na celu zapobiec ryzyku ich wystąpienia.