Czym jest Control Plan i dlaczego jest tak ważny?

plan kontroli co to jest

Plan kontroli, często występujący pod jego angielskim odpowiednikiem Control Plan (w skrócie CP) to jeden z kluczowych dokumentów, jeśli chodzi o kontrolę jakości wyrobów, bądź procesów. Opisuje wszystkie informacje, potrzebne do kontrolowania danego procesu czy wyrobu.

Jak powstaje plan kontroli?

Plan kontroli, czy też Control Plan, sporządza się oraz zatwierdza jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. W ten sposób wszystkie zainteresowane strony (klient oraz dostawca, czy też producent) mają pewność, że dotrzymane zostaną wspólnie ustalone warunki. CP powinien sporządzić wspólnie przez zespół, złożony przez wszystkich ludzi zaangażowanych w dany proces — jak operator, technolog, kierownik czy pracownik działu jakości. Warto, by wyznaczeni do tego pracownicy ukończyli wcześniej szkolenie z Control Plan. Im bardziej różnorodni członkowie zespołu, tym szersza perspektywa spojrzenia na dane zagadnienie. Równie ważne są dane, na których się bazuje. Najlepszym źródłem jest analiza FMEA oraz dokładne prześledzenie zgłaszanych reklamacji i feedback od klientów.

Co powinien zawierać plan nadzoru?

Plan kontroli powinien być na bieżąco aktualizowany i uzupełniany na podstawie obecnej sytuacji. Głównym celem jego utworzenia jest poprawa jakości produktu lub procesu. CP powinien uwzględniać wszystkie najważniejsze dane, potrzebne do prowadzenia skutecznej kontroli. By ułatwić identyfikację dokumentu, każdy plan kontroli powinien mieć w pierwszej kolejności nadany unikalny numer, a także zawierać takie informacje jak poziom planu, nazwę oddziału i zakładu, dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za plan, a także dane identyfikujące wyrób jak numer produkt czy kod dostawcy. Plan kontroli powinien także zawierać parametry samego procesu jak jego numer, opis operacji, użyte maszyny itp. Ostatnim ważnym elementem jest plan reagowania, który definiuje działania naprawcze, konieczne do uniknięcia produktów niezgodnych.

Zalety stosowania Control Plan

Główną, ale nie jedyną korzyścią płynącą z Opracowania i wdrożenia skutecznych planów kontroli to podniesienie jakości oferowanych wyrobów. Co więcej, utrzymuje się ją stale jako standard. Samo utrzymanie kontroli nie generuje wysokich kosztów — dzięki dokładnej analizie zachodzących firma poznaje dogłębnie dany proces. Dodatkowe oszczędności wynikają z efektywnego zarządzania zasobami i usprawnienia procesu produkcyjnego. Kolejnym argumentem przemawiającym za CP to satysfakcja klienta, który otrzymuje stale produkt wysokiej jakości. Większe zaangażowanie pracowników i lepsze zrozumienie procesu przyczynia się z kolei do wzrostu motywacji w załodze.