Gemba Walk — jakie korzyści daje jego wdrożenie? Jak go dobrze przeprowadzić?

gemba walk

Metodologia Lean daje nam szereg narzędzi, które na pierwszy rzut oka wydają się wręcz zwodniczo proste. Nie inaczej jest ze „spacerem Gemba”. Wielu osobom może wydać się wręcz banalnym rozwiązaniem — w końcu co takiego odkrywczego jest w przespacerowaniu się po hali produkcyjnej? Tymczasem prawidłowo przeprowadzony Gemba Walk to w rzeczywistości skuteczny sposób na prześledzenie kondycji firmy. Kluczowe jest jednak właściwe przeprowadzenie przeglądu.

Definicja Gemba — co oznacza to słowo?

Wywodzące się od japońskiego słowa pojęcie Gemba oznacza dosłownie „miejsce zdarzenia”, czy też w tym kontekście „miejsce pracy”. Głównym założeniem koncepcji Gemba jest dokonywanie przeglądu bezpośrednio tam, gdzie dokonują się kluczowe działania czy gdzie występuje dany problem. Zasada „Idź i zobacz” jest traktowana dosłownie — czyli wstań zza biurka i idź na miejsce zdarzenia. Gemba zmienia się w zależności od charakteru danego przedsiębiorstwa. Dla firmy budowlanej będzie to plan budowy, a dla przedsiębiorstwa produkcyjnego — hala produkcyjna.

Trzy założenia Gemba Walk

By przeprowadzony Gemba Walk spełnił swój cel, koniecznie jest trzymanie się trzech głównych zasad, które mu przyświecają:

  1. Idź i zobacz (wspomniana już zasada obowiązku przeprowadzenia przeglądu dokładnie na miejscu zdarzenia)
  2. Zapytaj dlaczego (spacer jest okazją do nauczenia się czegoś, zamiast narzucania z góry swoich założeń. Zadajemy pytania i słuchamy, co pracownicy bezpośrednio zaangażowani w proces mają nam do powiedzenia)
  3. Okaż szacunek (spacer Gemba to nie narzędzie do kontroli pracowników, lecz do udoskonalenia procesu. Za błędy odpowiedzialne są wadliwe procedury, a nie sami pracownicy)

Co daje wdrożenie Gemba Walk w naszej firmie?

Spacer Gemba to doskonały sposób na poznanie działania naszego przedsiębiorstwa „od podszewki”. Tylko prześledzenie faktycznego przebiegu procesu krok po kroku pozwoli na pełnego jego zrozumienie i znalezienie najlepszych rozwiązań. W dodatku regularne wizyty i bezpośredni kontakt z pracownikami pozwalają na stworzenie przyjaznego środowiska pracy. Gdy przełożony respektuje i bierze pod uwagę zdanie swoje podwładnych, sprawia to, że są oni bardziej zaangażowani w swoje działania i zmotywowani do dalszego działania.