Industry 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa – czym jest?

nowoczesna fabryka

Historię przemysłu dzielimy na kilka etapów. Każda faza rozpoczynała się od rewolucji przemysłowej. O wieku pary i wieku elektryczności słyszał każdy z nas. Kolejnym kamieniem milowym stało się zautomatyzowanie produkcji w wieku komputerów. Mało kto jednak kojarzy takie pojęcie jak Przemysł 4.0, czyli trwający obecnie wiek zanikania bariery ludzie/maszyny. Co to jest Industry 4.0?

Koncepcja Przemysłu 4.0

Pod pojęciem Przemysłu 4.0, czy też Industry 4.0, kryje się proces stopniowego przeistoczenia przedsiębiorstw pod kątem organizacyjnym oraz technologicznym, zawierający w sobie integrację łańcucha wartości, opracowanie nowych modeli biznesowych i postępującą cyfryzację produktów i usług. Koncepcja Industry 4.0 pojawiła się po raz pierwszy w roku 2011 w Niemczech podczas międzynarodowych targów w Hannoverze. Jako początek czwartej rewolucji przemysłowej zakłada się rok 2013. W tym właśnie roku ukazał się raport z m.in. zaleceniami dotyczącymi rozwoju inteligentnego przemysłu.

Przemysł 4.0 – dlaczego budzi tyle obaw?

Przedsiębiorstwa, chcące wprowadzić w swoim zakładzie technologię Industry 4.0, często napotykają się na opór. Najczęściej wynika to z niezrozumienia do końca, na czym dokładnie polega czwarta rewolucja przemysłowa. Najczęstszą obawą jest utrata pracy z powodu zastąpienia ludzi poprzez maszyny. W tym przypadku najlepszym wyjściem jest zapoznanie dokładnie swojego personelu z założeniami Industry 4.0. i zmianę ich nastawienia.

Korzyści ze wdrożenia Przemysłu 4.0

Wiele osób nie jest świadomych, że czwarta rewolucja przemysłowa już trwa i korzystają na co dzień z jej dobrodziejstw. Tak naprawdę, takie rozwiązanie jak przechowywanie danych w chmurze, aplikacje śledzące aktywność fizyczną czy oprogramowania samochodowe to typowe przykłady zastosowania Industry 4.0 w praktyce.

Czy należy się obawiać, że skończy się zapotrzebowanie na siły ludzkie i nadejdą masowe zwolnienia? Czynnik ludzki wciąż pozostaje kluczowy w przemyśle, nawet podczas intensywnej cyfryzacji. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, możliwy dzięki zaangażowaniu nowoczesnej technologii, pozwala na stworzenie nowych miejsc pracy. Zastąpienie części stanowisk poprzez autonomiczne maszyny pozwoli na stworzenie lepszej oferty dla pracowników, oferując dalsze, ciekawsze drogi rozwoju.