Jak uzyskać dofinansowanie KFS na szkolenia? Kto może z niego skorzystać?

dofinansowanie szkolenia

Szkolenia pracownicze to ważny element dla rozwoju formy, poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jednak wiele firm, zwłaszcza małych, nie dysponuje odpowiednim budżetem, by zagospodarować je na wsparcie kształcenia pracowników. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być skorzystanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na czym polega dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS?

KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) to fundusz wydzielany każdego roku z części składek pracodawców ze środków Funduszu Pracy. Ich przeznaczeniem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników oraz umożliwienie efektywnego rozwoju firmy.

Kto może się ubiegać o środki KFS?

W przeciwieństwie do wielu innych form wsparcia przedsiębiorstw, wsparcie przy pomocy środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest skierowanie do wszystkich pracodawców zatrudniających przynajmniej jedną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Wielkość firmy nie ma tutaj znaczenia, każdy może skorzystać z pomocy. Otrzymane dofinansowanie kształcenia ustawicznego zalicza się jako pomoc de minimis. Maksymalną kwotą w przypadku tej formy wparcia jest 200 tys. euro w przeciągu 3 kolejnych lat (100 tys. euro w przypadku branży transportowej).

Na co przeznaczyć otrzymane środki?

Przeznaczeniem wsparcia KFS jest sfinansowanie kształcenia ustawicznego, zarówno pracodawcy, jak i jego pracowników. Istnieje możliwość pokrycia 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale cena za jednego użytkownika nie może przekroczyć 300% kwoty tegorocznego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku mikroprzedsiębiorstw możliwie jest sfinansowanie 100% kosztów szkolenia pracowniczego, również limitem jest próg 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak otrzymać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

By uzyskać dofinansowanie, należy się zwrócić do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego do naszego miejsca prowadzenia działalności lub siedziby firmy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, kiedy upływa termin na złożenie wniosku. Wypełniając wniosek, trzeba uwzględnić następujące kryteria:

  • wybór właściwej firmy szkoleniowej oraz szkolenia — wniosek do o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego składa się na konkretne szkolenie, odbywające się w wybranej firmie szkoleniowej
  • priorytety wydatkowania środków KFS — w każdym roku ustalane są kryteria, decydujące o kolejności przyznawania środków. Na każdy rok obowiązują inne. Wybrane szkolenie powinno być dopasowane przynajmniej do jednego priorytetu wydatkowania środków. Im bardziej temat szkolenia wpisuje się w plan wydatkowania środków, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania
  • termin składania wniosku — nabór na dofinansowanie kształcenia pracowników często organizuje się na początku roku, a termin, aby złożyć wniosek, jest przeważnie bardzo krótki. Dlatego ważne jest, by nie się nie spóźnić.