Koordynator produkcji — czym się zajmuje?

Koordynator produkcji

By praca na produkcji odbywała się płynnie i bez przestojów, ważna jest prawidłowa organizacja pracy. Tym właśnie zajmuje się koordynator produkcji, który kieruje w przedsiębiorstwie procesem produkcyjnym. Jakie cechy wyróżniają idealnego koordynatora i jakie wymagania należy spełniać, by móc ubiegać się o to stanowisko? Zapraszamy do lektury.

Koordynator — kto to i jakie obowiązki pełni?

Do podstawowych zadań koordynatora należy przede wszystkim nadzorowanie zespołu, który mu podlega i kontrolowanie procesu produkcji. To od działań koordynatora zależy, czy produkcja przebiega bezawaryjnie, a przyjęta norma produkcyjna zostanie spełniona. Dba także o bezpieczeństwo pracowników i o to, by zapewnione warunki pracy spełniały wymogi zasad BHP.

Koordynator odpowiada także za współpracę z innymi działami i wspólnie z nimi ustala przyszłe plany produkcyjne. Wpływa na optymalizację pracy i by dział produkcji pracował płynne bez przestojów.

Jak zostać koordynatorem produkcji?

Kryteria wymagane przez pracodawców od osób ubiegających się o stanowisko koordynatora produkcji to przeważnie wyższe wykształcenie techniczne oraz znajomość zasad zarządzania jakością. Taka osoba powinna także wiedzieć, w jaki sposób zarządzać procesem produkcyjnym. Często wymaga się, by kandydat na stanowisko koordynatora posiadał już doświadczenie jako kierownik w dziale produkcyjnym. Odbyte szkolenie dla koordynatorów to doskonały sposób, by wyróżnić się na tle innych kandydatów. By móc sprawnie zarządzać linią produkcyjną, oprócz kompetencji miękkich, konieczna jest wiedza na temat urządzeń i linii technologicznych. Przyda się także podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i administracji.

Co do cech charakteru, koniecznych do pracy na tym stanowisku, należą do nich z pewnością umiejętności organizacyjne oraz komunikacyjne. Koordynator powinien mieć dobry kontakt z podlegającymi mu pracownikami, by móc umiejętnie kierować ich pracą. Zdolność do organizacji pracy całego działu jest niezbędna, by dobrze zaplanować proces produkcyjny i osiągnąć zamierzone cele, mieszcząc się zarazem w wyznaczonym budżecie. Osoba kierująca działem produkcji powinna być także przedsiębiorcza i nie bać się wychodzić z inicjatywą. W przypadku kryzysu ważne jest, by myśleć kreatywnie i nieszablonowo.