Idealny lider zespołu — jaką rolę pełni team leader? Jak stworzyć efektywny zespół?

Lider zespołu

Jeśli chcemy skutecznie realizować zamierzone cele, rola lidera projektu jest nieoceniona. By nim zostać i skutecznie kierować zespołem, potrzebne są zarówno wrodzone predyspozycje, jak i umiejętności wyuczone, zdobyte w trakcie szkolenia. Jaką rolę pełni lider zespołu i jak jego działania wpływają na realizację projektu?

Zadania lidera i jego wpływ na zespół

Częstym błędem jest mylenie roli lidera oraz managera. Głównym zadaniem managera jest szczegółowe planowanie działania, na podstawie opracowanego planu opartego o zadania, etapy i obowiązujący system. Tymczasem lider zespołu myśli szerzej — zamiast wychodzić od szczegółu, działa od ogółu, tworząc bardziej wizję niż drobiazgowy plan zadań. Nie boi się podejmować ryzyka. Kierując stworzonym przez siebie zespołem, stara się raczej inspirować ludzi, niż ich ściśle kontrolować. Nadając odpowiedni kierunek pracy zespołu, bierze pod uwagę możliwości swoich pracowników i indywidualne zdolności.

Lider zespołu — co robi?

Do głównych zadań lidera należy rozdzielanie zadań wśród podległych mu ludzi i nadzorowanie przebiegu ich pracy. Planuje pracę zespołu i organizuje ją tak, by była ona jak najbardziej efektywna. Team leader odpowiada przed swoimi przełożonymi za to, jak podlegli mu pracownicy wykonali przydzielone im zadania. Motywując i wspierając swoich pracowników do działania, stara się, by ich praca była jak najbardziej wydajna. Do zadań lidera należy także reagowanie w obliczu niespodziewanych przeszkód i rozwiązywanie spornych sytuacji, a także rekrutacja nowych pracowników i ich onboarding.

Jakie umiejętności są potrzebne na stanowisku lidera?

Dobrym przygotowaniem do roli team leadera będzie odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu motywowania pracowników i zarządzania zespołem. Oprócz tego dobry kandydat na lidera powinien mieć także odpowiednie cechy charakteru. Na tym stanowisku sprawdzą się przede wszystkim osoby komunikatywne, obdarzone empatią i umiejętnością rozwiązywania konfliktów. Praca lidera to głównie praca z ludźmi, dlatego asertywność i pozytywne nastawienie do innych to podstawa. Nie sprawdzą się osoby, które nie są dobrze zorganizowane — praca lidera wymaga bycia wielozadaniowym i patrzeniem na różne zagadnienia w szerszej perspektywie.