Czy motywacja pozafinansowa naprawdę działa?

motywowanie zespołu

O tym, że skuteczne motywowanie pracowników jest kluczowe, nie trzeba w dzisiejszych czasach powtarzać. Wielu pracodawców ogranicza się jednak do najprostszej i bezpośredniej metody poprzez finansową motywację pracowników. Tymczasem płacowe motywowanie pracowników to niejedyne rozwiązanie. Jak jeszcze możemy wpłynąć na zachowanie pracownika i jego stosunek do pracy?

Płacowe motywowanie pracowników – dlaczego nie zawsze się sprawdza?

Jedną rzecz musimy sobie powiedzieć na samym początku powiedzieć. Skuteczne motywowanie pracowników nie może się udać, jeśli nie zapewniamy swoim pracownikom pensji adekwatnej do ich umiejętności i wykonywanych obowiązków. By środki motywacji odniosły zamierzony skutek, w pierwszej kolejności muszą zostać zaspokojone potrzeby pracowników. Jeśli jednak wynagrodzenie pracowników znajduje się na odpowiednim poziomie, warto zróżnicować elementy motywowania pracowników. Pozafinansowe motywowanie pracowników może się okazać decydującym argumentem, np. w momencie oferowanie pensji na podobnym poziomie co konkurenci. Rodzaj motywacji opartej wyłącznie na środkach finansowych jest dość ograniczony i po osiągnięciu maksymalnego pułapu może okazać się trudny w dalszej realizacji.

Sposoby motywowania pozafinansowego pracowników

Efektywne motywowanie pracowników może się odbywać na naprawdę wiele sposobów. Z tych bardziej oczywistych możemy wymienić przede wszystkim:

  • docenienie pracy danego pracownika poprzez publiczną pochwałę
  • elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej
  • duża autonomia podczas wykonywanej pracy i pozostawianie decyzyjności pracownikom
  • przyjazna atmosfera w miejscu pracy
  • szkolenia i benefity

Jako atrakcyjne benefity w ramach systemu motywacyjnego najczęściej oferuje się pracownikom karty sportowe, pakiety ubezpieczeń, paczki lub bony świąteczne, czy słynne „owocowe czwartki”.

Pozafinansowe motywowanie pracowników w codziennej pracy

Wielu pracodawców koncentruje się na indywidualnym wynagrodzeniu pracownika poprzez wspomniane wcześniej pakiety bonusów. Tymczasem skuteczne zarządzanie motywacją pracowników może odbywać się również poprzez mniejsze gesty, których skutki pracownicy odczują od razu. Chodzi tutaj np. o sprawny sprzęt biurowy czy zastosowanie nowoczesnych technologii w swojej pracy.

Kolejnym elementem motywacji pozafinansowej, o którym się często zapomina, jest sprawna komunikacja wewnętrzna. Mowa tutaj zarówno o komunikacji na płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak i pomiędzy pracownikami równego szczebla. Wielu kierowników zaniedbuje zwłaszcza kwestię informacji zwrotnej. Tymczasem feedback udzielony na czas ma duże znaczenie dla zaangażowania pracowników i postrzegania ich pracy jako istotnej. Skuteczne motywowanie pracowników może także odbywać się poprzez zapewnienie im stabilności zatrudnienia i korzystnych warunków pracy. Stworzenie przyjaznego środowiska pracy i zapewnienie sprawiedliwej oceny pracownika to potężne narzędzia motywowania. Jako rodzaj motywacji pozafinansowej postrzega się również możliwość awansu i rozwijania swojej ścieżki kariery.