Czy pozafinansowe motywowanie może być równie skutecznie jak tradycyjne metody?

motywowanie pozafinansowe

Wielu pracodawców, szukając sposobów na zmotywowanie swoich pracowników, skupia się przede wszystkim na finansowej zachęcie. Tymczasem motywowanie pozafinansowe może przynieść równie dobre skutki, a co więcej — długofalowe.

Czy motywowanie pozafinansowe może zastąpić płacowe?

By motywowanie pracowników spełniło swoją rolę, nie można zapominać, że jest ono działaniem dodatkowym. By móc skutecznie motywować swoich pracowników, pracodawca powinien w pierwszej kolejności zaoferować im godziwą pensję. Powinna być adekwatna do doświadczenia, umiejętności i wykonywanych obowiązków. Dopiero gdy pracownik ma zapewnione podstawowe potrzeby i otrzymuje odpowiednio wysokie wynagrodzenie dopasowane do ilości wykonywanych zadań, zastosowanie technik motywowania pozafinansowego poznanych podczas szkolenia może odnieść pożądany skutek.

Co firma zyskuje dzięki motywacji pozapłacowej?

Mało które przedsiębiorstwo może sobie pozwolić na regularne przyznawania coraz to większych premii finansowych. Z tego powodu motywacja pozafinansowa może być elementem decydującym podczas walki o pracownika, szczególnie gdy mówimy o poszukiwanych na rynku pracy specjalistach. Oferowane bonusy pozapłacowe budują pozytywny wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom. Pomaga to zarówno zatrzymać stałych pracowników, jak i przyciągnąć nowych kandydatów. Motywowanie pozafinansowe buduje korzystną więź między pracownikami a firmą. Panująca w pracy życzliwa atmosfera, możliwość dalszego rozwoju oraz integracja zespołu przyczynia się do tego, że pracownik czuje się dobrze na obecnym stanowisku i nie poszukuje innego pracodawcy. Sama firma, oprócz większego zaangażowania pracowników, zyskuje także możliwość wykorzystania ulg podatkowych, dzięki wykorzystaniu pozapłacowych składników wynagrodzenia.

Motywowanie pozafinansowe — przykłady

Jako motywowanie pozapłacowe określa się wszystkie sposoby nieekonomiczne, które przyczyniają się do poprawy nastawienia pracownika wobec wykonywanych obowiązków. Jako popularne i skuteczne sposoby motywowania pozafinansowego pracowników można wymienić:

  • kursy i szkolenia pracownicze dostosowane do potrzeb pracowników oraz proponowanie sprecyzowanej ścieżki awansu
  • prywatna opieka medyczna
  • elastyczny czas pracy i/lub możliwość pracy zdalnej
  • wspólne wyjazdy lub imprezy integracyjne, które pozwalają się lepiej poznać nawzajem i zżyć ze sobą
  • ocenianie pracowników w sposób indywidualny, przy czym pochwały powinny być wygłaszane na forum, natomiast nagany podczas rozmowy prywatnej
  • przydzielanie pracownikom większej autonomii i decyzyjności oraz respektowanie wygłaszanych przez nich opinii i propozycji