Co podlega REACH? Co to jest za rozporządzenie?

Co to jest REACH

Ochrona środowiska i wynikające z niej ograniczenia coraz silniej wpływają na pracę przedsiębiorstw. Jak się nie pogubić w gąszczu przepisów? Której gałęzi przemysłu dotyczy głównie rozporządzenie REACH?

Co to jest REACH?

Skrót REACH pochodzi od nazwy rozporządzenia Unii Europejskiej, które możemy rozwinąć jako Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Po polsku tłumaczymy to jako Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenie Chemikaliów. Unia Europejska chciała tym samym wpłynąć na bezpieczeństwo środowiska naturalnego i żywych organizmów, a także uchronić je przed zgubnym działaniem szkodliwych chemikaliów. Kolejnym ważnym celem jest przyczynienie się do zminimalizowania konieczności badań przeprowadzanych na żywych zwierzętach. Poszukiwanie alternatywnych sposobów na testowanie bezpieczeństwa danej substancji to kolejny krok.

Rozporządzenie obejmuje większość substancji chemicznych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno tych używanych w zakładach produkcyjnych, jak i tych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych. Masz wątpliwości, czy Twój zakład produkcyjny działa w zgodzie z wymaganiami narzuconymi przez REACH? Wtedy najlepiej odbyć szkolenie pod okiem specjalistów, bez wątpienia rozwieje to wszystkie nasze wątpliwości.

Certyfikat REACH — jak uzyskać?

Uzyskanie certyfikatu REACH to duży krok dla przedsiębiorstwa, by uzyskać przewagę na rynku i wyróżnić się wśród konkurencji. Niejednokrotnie może się okazać czynnikiem decydującym w sytuacji, gdy potencjalny klient myśli proekologicznie. Wtedy ograniczanie szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne odgrywa dla niego dużą rolę. Z tego względu warto postarać się o certyfikat. W związku z tym powinniśmy się zwrócić do akredytowanej firmy, zajmującej się badaniem substancji pod kątem zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej i wydawaniem certyfikatów.

Czy moja firma musi się rejestrować w bazie danych?

Każdy podmiot gospodarczy, który zajmuje się produkcją lub importem substancji chemicznych w ilości przekraczających jedną tonę rocznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi się obowiązkowo zarejestrować w systemie REACH. Jest to niezależne od tego, czy dana substancja została wyprodukowana własnoręcznie, czy też sprowadzona od dystrybutora spoza Unii Europejskiej. Obowiązek ten dotyczy zarówno pojedynczych substancji, jak i gotowych produktów, jak np. plastikowe zabawki. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja firma powinna się znaleźć w bazie danych REACH, poszukaj sprawdzonego szkolenia. Możesz wtedy nabyć odpowiednią wiedzę i uniknąć działania wbrew obowiązującym przepisom.