Różnica między przywódcą a liderem

Przywódca

W codziennym życiu przyjęło się powszechnie stosować określenia „lider”, „przywódca” oraz „menedżer” zamiennie. Tymczasem istnieją istotne różnice pomiędzy każdym z tych pojęć. Kim tak naprawdę jest lider i co odróżnia go od managera czy przywódcy?

Zarządzanie a przywództwo — na czym polega różnica?

Bycie dobrym menedżerem lub liderem nie oznacza, że możemy stać się prawdziwym przywódcą. Nie bez powodu szkolenia managerskie mają inny program niż szkolenia przywództwo. Zarządzenie skupia się przede wszystkim na efektach działań, podejmowanych według przyjętego z góry planu. Menedżer skrupulatnie realizuje krok po kroku założone zadania, ograniczając jak to tylko możliwe podejmowanie ryzyka. W przeciwieństwie do lidera kontroluje w znacznym stopniu swoich pracowników, podczas gdy rolą lidera jest bardziej ich motywowanie. Zarządzając zespołem, skupiamy się w znacznym stopniu na osiąganych wynikach, niż na bardziej odległym celu w przyszłości.

Jaką rolę pełni przywódca?

Lider, w odróżnieniu od managera, myśli znaczniej szerzej, nie organizuje pracy swojego zespołu. Bardziej nadaje jej pożądany kierunek rozwoju, a zamiast kontrolować, inspiruje i zagrzewa do działania. By jednak zostać przywódcą, potrzeba czegoś więcej

Przywódca nie koncentruje się wyłącznie na swojej firmie, lecz analizuje jej funkcjonowanie w odniesieniu do całego otaczającego ją świata. Czuje także większą odpowiedzialność, nie tylko za swoich pracowników.

Jak stać się przywódcą?

Tym, co pomaga w zostaniu przywódcą, jest możliwe wszechstronne wykształcenie. Postrzeganie świata w sposób holistyczny, jako całość, a nie oderwane od siebie poszczególne fragmenty, pozwala lepiej rozumieć zachodzące w nim zmiany i dynamicznie się do nich dostosowywać. 

Jedną z podstawowych kompetencji, jaką powinien nabyć przyszły przywódca, jest zarządzanie różnorodnością — w taki sposób, by nad nią panować i przyczyniać się tym samym do innowacyjnych rozwiązań, bez popadania w chaos.

Tym, co jednak najbardziej odróżnia przywódcę od lidera czy managera, jest wizja, do której potrafi przekonać innych ludzi. W przeciwieństwie do menedżera, który widzi tylko zadania do wykonania, czy lidera, mającego na względzie wyłącznie swój zespół, przywódca jest w stanie patrzeć dalej i postrzegać swoje cele bardziej kompleksowo.