Rozwój talentów we własnej firmie – jak sprawić, by pracownicy rozwinęli skrzydła?

rozwój pracowników

Zmiany na rynku pracy w ostatnich latach i wyraźna tendencja w stronę rynku pracownika zaowocowała metamorfozą dotychczasowych oczekiwań. Bardzo często to nie pensja jest jedynym, decydującym czynnikiem, gdy chodzi o przywiązanie pracownika do firmy. Coraz istotniejszą rolę odgrywają możliwości rozwoju, jakie pracodawca oferuje swoim pracownikom.

Strategia zarządzania talentami — na czym polega?

Zanim przejdziemy do procesu zarządzania talentami w przedsiębiorstwie, wyjaśnijmy na początku, czym właściwie jest talent. Nie ma jednej, określonej definicji talentu. W kontekście branży HR i zarządzania najczęściej pod tym pojęciem kryje się pracownik, który przyczynia się w znaczącym stopniu do wzrostu wartości firmy i dobrze rokuje na przyszłość. Na tle pozostałych osób wyróżnia się znaczącym potencjałem, także pod kątem sprawowania później stanowisk menedżerskich.

Co prawda nie każdy człowiek jest wybitnie uzdolniony, jednak każdy z nas ma swoje mocne i słabsze strony. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie i wsparcie rozwoju talentów w pożądanym kierunku. Zarządzanie talentami ma m.in. na celu optymalne przydzielenie zadań wśród członków zespołu, dzięki czemu każdy skupi się na swoich najmocniejszych stronach.

Rozwijanie kompetencji pracowników — jak rozpoznać talenty w swoim zespole?

Do identyfikacji talentów służą przede wszystkim takie narzędzia jak okresowe oceny kompetencji pracowników oraz ocena osiąganych wyników. Jako najważniejsze kryteria bierze się pod uwagę takie czynniki jak:

  • zdolności interpersonalne i komunikacyjne
  • kreatywne i innowacyjne podejście
  • zdolność do szybkiego i umiejętnego podejmowania decyzji
  • umiejętność pracy w zespole
  • wiedza specjalistyczna

Strategie rozwoju pracowników

W strategiach zarządzania pracownikami przyjmuje się 3 podejścia:

Niewidzialna ręka

Według tej metody pracodawca nie ingeruje zbytnio w plan rozwoju pracownika, koncentrując się wyłącznie na dokonywaniu okresowej oceny pracownika. To sam pracownik decyduje o tym, jakie szkolenia chce ukończyć lub jaką ścieżką dalszego rozwoju chce podążać. W tym modelu zarządzania talentami firma nie wpływa na zatrzymanie pożądanych kompetencji w przedsiębiorstwie.

Hodowla pereł

Pracodawca wyszukuje wybranych, utalentowanych pracowników i czuwa nad ich rozwojem. Dobiera indywidualny program rozwoju talentów oraz ma przemyślaną strategię zatrzymania ich w firmie.

Kopalnia diamentów

W program rozwoju talentów zaangażowani są wszyscy pracownicy. Pracodawca śledzi postępy swoich podwładnych i na bieżąco dostosowuje zadania do umiejętności pracowników. Jednocześnie stara się poprzez organizowanie szkoleń reagować na aktualne potrzeby rynku. Wdrażana jest strategia zapobiegająca rotacji pracowników.

Już samo właściwe zarządzanie talentami i wspomaganie rozwoju zawodowego zapobiega w dużej mierze odpływowi wykwalifikowanej kadry.