Statystyczna kontrola procesu SPC — na czym polega?

kontrola jakości spc

W dzisiejszym świecie i zwiększającej się z dnia dzień konkurencji panującej na rynku nie wystarczy oferować produktów o zadowalającej jakości. By móc się wyróżnić spośród innych, firma musi być w stanie zagwarantować jakość na najwyższym poziomie każdego produktu. Co więcej, niezależnie od partii i czasu zamówienia. Pomóc w tym może statystyczna kontrola procesu SPC.

Statystyczna kontrola procesu SPC — co to jest?

Chociaż SPC jako metodę opracowano już blisko sto lat, prawdziwą popularność zyskała dopiero w latach 50. ubiegłego wieku. Jej głównym założeniem jest sterowanie procesem produkcyjnym dzięki wykorzystaniu danych statystycznych. W efekcie wykrycie odchyleń statystycznych już na bardzo wczesnym etapie produkcji pozwala skorygować parametry procesu i zapobiec przyszłym błędom produkcyjnym.

Jakie narzędzia będą nam potrzebne?

Podczas szkolenia poświęconemu metodzie SPC oprócz założeń samej metodologii, zapoznamy się także z licznymi narzędziami, które pomogą w prawidłowym kontrolowaniu wyników. Należy jednak pamiętać, że sama znajomość narzędzi nie wystarczy — trzeba także umieć prawidłowo interpretować wyniki i potrafić wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

SPC to tak naprawdę zbiór narzędzi, które stosowane razem pozwalają na uzyskanie jak najpełniejszego obrazu rzeczywistości. Wśród najważniejszych możemy wymienić:

Karta kontrolna

Jako podstawowe narzędzie w SPC pozwala na bieżący monitoring procesu oraz eliminowanie błędów systematycznych. Do przedstawienia wyników służy wykres, który oprócz osi wyniku pomiaru i osi numeru porządkowego wymiaru zawiera także linie obrazujące wartość nominalną wymiaru oraz górną i dolną granicę wyniku.

Histogram

Wykres przedstawiający w uporządkowany sposób dane numeryczne, wg przedziałów.

Diagram Pareto

Wykres słupkowy, na którym dane rozmieszczone są w sposób malejący.

Diagram przebiegu procesu

Wykres przedstawia wyniki (czyli mierzalne wartości lub zmienne) w odniesieniu do konkretnych przedziałów czasowych.

Diagram korelacji

Wykres punktowy, służący do analizy wzajemnych zależności między poszczególnymi zmiennymi.

Korzyści ze stosowania metody SPC

Bieżące monitorowanie przebiegu procesu umożliwia szybką i skuteczną reakcję, pozwalającą uniknąć błędów produkcyjnych. Dzięki temu, że proces jest ściśle kontrolowany, przedsiębiorstwo jest w stanie dostarczać powtarzalny produkt wysokiej jakości, a jednocześnie możliwie najmniejszym nakładem kosztów.