System zarządzania jakością ISO 9001 – dlaczego warto wdrożyć ją w swojej firmie?

zarządzanie jakością wg ISO 9001

Zarządzanie jakością w firmie to wyzwanie, przed którym staje wiele przedsiębiorstw produkcyjnych. W stworzeniu efektywnego systemu zarządzania jakością pomóc może wdrożenie różnych narzędzi i zastosowaniu opracowanych metodologii obejmujących systemy zarządzania. Jednym ze skutecznych sposobów może się okazać zaimplementowanie w firmie zasad zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Co wyróżnia ten standard certyfikacji systemu zarządzania?

Normy ISO — kto je wprowadza, po co je stworzono?

Pozarządowa organizacja ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Swoją działalność koncentruje wokół opracowywaniu norm dotyczących zarządzania jakością lub bezpieczeństwem, kodowaniem czy ujednolicaniem różnych wartości. Co więcej, normy ISO dotyczą praktycznie każdego aspektu naszego życia. Stosowanie się do standardu ISO jest całkowicie dobrowolne. Jednak spełnione wymagania normy ISO pomagają dostosować się do wymagań klienta czy podnieść jakości usług. Do najpopularniejszych norm ISO należą normy serii ISO 9000 (standard zarządzania jakością), 14000 (reguluje systemy zarządzania środowiskiem) czy rodzina norm ISO 22000 (standard systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności).

Czego dotyczy system zarządzania jakością ISO 9001?

ISO w wytycznych normy ISO 9001 zawarła efektywne zarządzanie jakością w firmie. Dodatkowo wymagania dotyczące zarządzania jakością zostały sformułowanie na tyle uniwersalne, by można je było zastosować niezależnie od profilu przedsiębiorstwa czy jego wielkości. Do celów normy ISO 9001 należy przede wszystkim poprawa jakości produktów lub usług, spełnienie wymagań klienta i obowiązujących przepisów, a także ciągłe doskonalenie działania systemu zarządzania jakością.

Co jest podstawą działania systemu ISO 9001?

Bazą zarządzania jakością procesów wg normy ISO 9001 jest 7 podstawowych zasad. Bez wątpienia ich wdrożenie jest pierwszym krokiem do uzyskania certyfikacji ISO:

  • zorientowanie na klienta
  • przywództwo
  • zaangażowanie całego personelu
  • zasada ciągłego doskonalenia
  • podejście procesowe
  • opieranie decyzji na dowodach
  • zarządzanie relacjami

Jakie korzyści oferuje wdrożenie systemu ISO?

Doskonalenie zarządzania jakością wpływa na szereg pozytywnych zjawisk w firmie. Przede wszystkim wyróżnia firmę na tle konkurencji. System zarządzania jakością certyfikowany ISO zapewnia klienta, że otrzyma produkt wysokiej jakości, który spełnia wymagania i normy prawne. Skuteczny system zarządzania pozwala także wyeliminować zbędne koszty. Zasada ciągłego doskonalenia i wdrożenie ISO pozwala coraz efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby, oszczędzać czas i unikać błędów produkcyjnych. Firma jest wtedy oferować produkt lub usługę wysokiej jakości po atrakcyjnej cenie. Gwarancja zadowolenia klienta pozwala na ugruntowanie pozytywnego wizerunku marki w świadomości odbiorców, a tym samym na poszerzanie rynku zbytu i pozyskiwanie bardziej wartościowych kontrahentów.