TPM — co to? Czy warto wdrożyć Total Productive Maintenance (TPM) w swojej firmie?

Total Productive Maintenace

Ciągłość linii produkcyjnej to jeden z najważniejszych czynników w optymalizacji procesu produkcyjnego. Ciężko jednak uniknąć przestojów w momencie, gdy maszyna dozna awarii lub gdy zachodzi potrzeba przezbrojenia. W takich chwilach wdrożenie systemu TPM pozwala ograniczyć straty do minimum. Na czym dokładnie polega Total Productive Maintenance?

Total Productive Maintenance — co to jest?

Total Productive Maintenance, w skrócie TPM, tłumaczy się jako Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu Maszyn. Celem TPM jest utrzymanie maszyn w możliwie najwyższej sprawności produkcyjnej. Do konserwacji maszyn zaangażowani są przede wszystkim operatorzy maszyn, dlatego podstawowe czynności serwisowe są wykonywane codziennie, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności maszyn.

Korzyści wdrożenia metody Total Productive

Kluczowe znaczenie w TPM ma zasada „trzech zer”, czyli zero awarii, zero defektów produkcji oraz zero wypadków przy pracy. Poprzez utrzymanie ciągłej pracy maszyny eliminuje się przestoje w produkcji i ogranicza tym samym straty finansowe. Kolejne oszczędności wynikają z przedłużenia tak jak to tylko możliwe żywotności maszyn, co umożliwia obniżyć koszty wymiany parku maszynowego i kupna nowych maszyn.

Totalne utrzymanie ruchu pozwala na wyeliminowanie 6 czynników, generujących największe straty w przedsiębiorstwie: awarie, krótszej dostępności maszyny spowodowanej przez przestoje, przezbrojenia maszyn i ich ponowny rozruch, zmniejszone efektywności pracy oraz braków jakościowych. Proces wdrożenia TPM zaowocuje nie tylko poprawą efektywności wykorzystania maszyny. To także bezpieczniejsze środowisko pracy oraz poprawa jakości wyrobów.

Wskaźnik OEE — czym jest i do czego służy?

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik OEEE (Overall Equipment Effectiveness) służy do mierzenia efektów wdrażania TPM. Nie jest jedyny miernik używany do kontroli systemu Total Productive Maintenance, ale jego stosuje się najczęściej. Podstawowy wzór wykorzystuje 3 zmienne (dostępność maszyn, wydajność i jakość). Uzyskany wynik pozwala ocenić skuteczność systemu utrzymania ruchu poprzez podanie procentowej wartości wykonanej pracy w stosunku do zaplanowanej. Niekiedy pracownicy działu utrzymania ruchu używają własnego, indywidualnego wzoru, by wyliczyć OEE.